Ngày

Tháng Mười 11, 2014
túi tự hủy, túi vải không dệt tự hủy
11
Th10

DOANH NGHIỆP THU LỢI GÌ TỪ TÚI VẢI KHÔNG DỆT

Túi vải giờ đây đã trở thành sản phẩm thân thiện và gần gũi đối với nhiều người dân Việt Nam. Và nhiều doanh nghiệp đã khôn ngoan nắm bắt xu hướng này áp dụng vào các hoạt động kinh doanh Marketing, hướng tới đầu tư phát triển bền vững. Túi vải đã được chứng...
Read More