Tag

sản phẩm tự hủy
vải không dệt, sản phẩm vải không dệt, túi vải, sản phẩm tự hủy
01
Th3

THỜI ĐẠI VẢI KHÔNG DỆT

Trong những năm gần đây, các sản phẩm không dệt đã trở thành một thay thế bọt polyurethane. Đặc biệt trong các ngành như thiết bị y tế, may mặc, trường học,… luôn đề cao chất lượng lên hàng đầu nên rất ưu tiên sử dụng vải không dệt. Vải không dệt được tạo ra...
Read More