0988.647.152

Ngày

Tháng Một 29, 2018
29
Th1

TÚI POLYESTER THÂN THIỆN MÔI TRƯỜNG

Mỗi giờ mỗi phút trên thế giới đang thải ra hàng triệu rác được thải ra. Và mỗi chiếc túi nylon phải mất hàng ngàn năm phân hủy. Những chiếc túi nylon gây hại rất nhiều đến với sức khỏe và môi trường sống chúng ta. Vì thế chúng tôi muốn giới thiệu mọi người...
Read More